top of page
  • Writer's pictureYB Wong Chen

Capital Markets and Services Bill

I presented my arguments on the Capital Markets and Services Amendment Bill. I was the first to start the debate, followed by YB Rafizi Ramli and YB Tony Pua.

You can watch my speech here: https://www.youtube.com/watch?v=6GvJARtZl0o


Here is the transcript of my speech from yesterday’s debate on the Capital Markets and Services Bill. —————————————————————————————– Rang Undang-Undang D.R. 16/2015 Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2015.


Saya akan meyentuh tiga perkara dalam perbahasan peringkat dasar ini. Pertama, saya akan membahas isu pasaran bon. Kedua, saya akan membahas tentang, “Initial Public Offerings” atau IPO. Ketiga, saya akan membahas tentang kawalan pasaran modal, atau “capital controls”, khasnya berkenaan dengan TPPA dan juga tentang “currency manipulation”.


Sebelum saya memulakan perbahasan, saya ingin berkongsi sedikit tentang latar belakang pasaran modal. Sejak pertengahan tahun 1990an, iaitu semasa “bull run” 1995, sewaktu ekonomi Malaysia masih berkembang sehingga ke the Asian Financial Crisis of 1998 dan seterusnya ke the Global Financial Crisis of 2008, pasaran modal sedunia telah meningkat berlipat ganda.


Walaubagaimanapun, peningkatan atau kenaikkan ini bukannya sesuatu yang boleh dirasa bangga oleh kerana pembangunan pasaran modal tidak semestinya bermakna ekonomi kita berkembang sama menjadi lebih stabil dan maju. Sebaliknya apa yang kita lihat adalah dengan adanya lebih modal, “market volatility” juga lebih menjadi jadi.


Perkembangan pasaran modal sebenarnya menunjukkan bahawa syarikat-syarikat memerlukan lebih dana untuk beroperasi. Dan apabila mereka memerlukan lebih dana, mereka tidak lagi meminjam daripada pihak bank tetapi mengejar wang melalui pasaran modal iaitu melalui: IPO atau melalui “issuance of shares”, dan kedua, melalui pengeluaran bon-bon.


Fenomena ini bermakna syarikat-syarikat tidak lagi bergantung banyak kepada pihak bank, di mana tradisi pinjamin adalah lebih konservatif dan pengawalannya adalah lebih ketat. Pada masa kini, syarikat-syarikat menganggap pasaran modal sedunia sebagai sejenis kasino yang boleh meruntuhkan ekonomi sedunia, sepertimana yang berlaku pada tahun 2008 apabila pasaran modal sedunia runtuh akibat penggunaan derivatif.


Pasaran modal adalah di dalam bidang peniagaan “merchant bank” “Private equity” “Hedge fund managers” dan ini telah memesatkan pembangunan pelbagai instrumen-instrumen kewangan, terutamanya derivatif dan bon. Pada tahun 1980an, Michael Milken telah mencipta “junk bond” yang telah memperkembangkan dan meruntuhkan Wall Street. Pada masa kini, terdapat beratusan Michael Milken yang menggunakan pelbagai instrumen-instrumen kewangan, salah satu daripadanya adalah “sub-prime mortgage derivatives” yang telah menghancurkan dunia kewangan pada tahun 2008.


Perkara pertama yang saya ingin timbulkan adalah isu pasaran bon. Di dalam konteks pasaran modal Malaysia, kita telah melihat pasaran bon membesar secara berlipat ganda. Ini bukan satu perkara untuk dibanggakan.


Pada dasarnya, pasaran bon adalah pinjaman. Sekirannya kita pinjam banyak, kita tidak perlu berasa bangga tetapi sepatutnya berasa malu kerana ianya mewujudkan satu beban. Beban hutang ini akan ditinggalkan kepada anak-anak, waris-waris kita, dan merekalah yang perlu membayar balik hutang yang ditinggalkan.


Apabila kerajaan kita mengumumkan dengan megah bahawa pasaran Islamic bon, pasaran sukuk kita, adalah yang paling besar di dunia, mereka lupa menyatakan satu soal penting: siapa yang pinjam? Kalau sukuk dikeluarkan dan dipinjam kepada negara lain, di mana kita memperolehi faedah atau komision sebagai pengatur pinjamin tersebut, maka kita bermanfaat.


Tetapi kalau kerajaan kita sendiri yang meminjam, maka kita yang berhutang, tidak perlulah bermegah-megah sangat.


Sudah selama setengah tahun kita menyaksikan kontroversi 1MDB dan kontroversi bon-bon yang telah dikeluarkan oleh 1MDB. Saya tidak akan menghentam banyak tentang 1MDB dalam perbahasan saya ini, sebab saya tahu ramai di antara rakan-rakan saya baik dari Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional akan menghentam 1MDB nanti. Tetapi saya perlu menyatakan bahawa 1MDB adalah sangat memalukan kerana menghancurkan reputasi negara kita.


Pada masa pentadbiran Tun Dr. Mahatir, beliau pun ada skandal kewangan. Skandal Forex hilangkan sebanyak RM30 bilion. Ekonomi negara tidak tumbang masa itu walaupun kehilangan wang ketara. Kehilangan itu boleh dikawal atau diserap oleh kerajaan. Walaupun kehilangan duit 1MDB tidak mungkin menumbangkan ekonomi negara, kontroversi 1MDB di bawah pentadbiran Najib telah menghancurkan reputasi negara kita dari segi penarafan kredit.


Andrew Colquhoun, dari Fitch Ratings telah menyatakan bahawa penarafan kredit Malaysia, “there is more than a 50% likelihood”, bakal diturunkan daripada taraf A- ke BBB. Ini akan membawa kesan yang besar ke atas pembayaran faedah kepada bon-bon kerajaan termasuk bon-bon yang akan dikitar semula, atau “bonds that will be rolled over”.


Saya ingin tanya Menteri, berapakah jumlah bon-bon kerajaan dan berapa banyak daripada bon-bon tersebut akan matang dalam tiga tahun ini? Sekiranya penarafan kredit kita jatuh, berapakah faedah yang perlu dibayar oleh kerajaan jika bon-bon tersebut dikitar semula? Adakah kerajaan sedia untuk membayar penuh pokok apabila bon-bon tersebut menjadi matang, atau sampai “maturity”? Jika strategi kerajaan adalah untuk mengitar semula, atau roll-over mature bonds, apakah faedah baru yang perlu dibayar oleh kami?


Saya juga ingin tanya Menteri, berapakah bon-bon kerajaan yang berada dalam denomisasi Ringgit, dalam USD atau mata wang lain, sama ada bon-bon tersebut bersifat pinjaman terus atau dari penjamin (guarantor), implisit atau explisit.


Berkaitan dekat dengan pasaran modal bon adalah fakta bahawa kerajaan Malaysia berhutang terlalu banyak. Hutang kerajaan mencecah RM580 bilion dan dari jumlah ini, dianggarkan hutang bon adalah sebanyak RM300 bilion. Hutang GLC dan badan-badan yang dijamin oleh kerajaan dikatakan sebanyak RM250 bilion. Harap Menteri boleh memberi angka yang betul tentang jumlah bon yang dipinjam oleh kerajaan dan jumlah bon yang dijamin oleh kerajaan.


Kita semua telah mendapat tahu pada sesi Parlimen 2014, Menteri Kewangan Kedua Ahmad Maslan telah memberitahu dewan ini bahawa “letter of support” adalah tidak sama dengan “letter of guarantee”. Tetapi semua pakar kewangan, termasuk Luc D’Hooge, head of emerging markets bonds at Bank Vontobel AG, Zurich memberitahu Bloomberg baru baru in pada 27 hb March 2015, bahawa “letter of support” adalah “as good as a letter of guarantee”.


Soalan saya adalah berapa helai “letter of support” yang “as good as a letter of guarantee” telah dikeluarkan dan apakah “exposure” kerajaan kepada jaminan-jaminan “letter of support” sebegini?


Perkara kedua yang berkaitan dengan isu pasaran modal bon adalah kejatuhan mata wang Ringgit Malaysia. Mengikut laporan Credit-Suisse Malaysia, pelabur asing memegang sebanyak 45% daripada seluruh bon-bon kerajaan, 45% bernilai sebanyak USD43 bilion atau RM142 bilion.


Sekiranya kerajaan masih tidak mengatasi isu pentadbiran lemah (atau weak governance) seperti yang dilihat dalam 1MDB, maka terdapat kemungkinan besar bon-bon kerajaan akan dijual dan apabila dijual, mata wang Ringgit Malaysia akan kehilangan nilai apabila ditukar balik kepada wang Dollar Amerika Syarikat. Ini akan terus menurunkan nilai mata wang negara kita.


Saya akan teruskan kepada perkara kedua dalam perbahasan saya, iaitu isu Initial Public Offerings (IPO). Pada tahun 2013, sejumlah RM22.5 bilion berjaya dikumpulkan daripada 18 IPOs. Pada tahun 2014, sejumlah RM24.3 bilion telah dijanakan/dikumpulkan daripada 14 IPOs.


Pada masa ini, sudah hampir setengah tahun ke dalam 2015, terdapat hanya dua IPOs iaitu IPO Malakoff Corporation Berhad dan IPO Bioalpha Holdings Berhad yang disenaraikan di Bursa Malaysia. IPO Bioalpha hanya menjana RM 20 juta dan Malakoff pula RM 3 Billion. Tetapi saham Malakoff menerima satu negative reaction daripada pasaran.


Kejatuhan kuantiti dan kualiti pasaran modal Malaysia adalah ketara sekali jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014. Ini menunjukkan satu “severe lack of investor confidence”, di negara Malaysia.


Mengapakah ini berlaku? Memang sebahagian ekonomi dunia sedang mengalami kemerosotan, tetapi tidaklah sampai tahap ini.


Di dalam konteks ekonomi Malaysia, kekurangan IPO bermakna prestasi dan standard inovasi peniagaan adalah dalam satu tahap yang sangat rendah. “There is no new story, there is no new technology”.


Badan-badan pelaburan seperti KWAP, PNB dan Tabung Haji nampaknya tidak mempunyai daya lagi untuk membeli saham-saham IPO. Kesemuanya terperangkap dalam satu sarang labah-labah, sarang 1MDB.


Kita cuba perhatikan IPO daripada segi kualiti. Walaupun syarikat Bioalpha adalah bermutu teknologi tinggi, teknologi tersebut masih belum dibuktikan. Kalau kita lihat IPO Malakoff, lagi teruk. Malakoff bukannya berhasrat untuk membawa pembangunan baru kepada industri penjanaan tenaga.


IPO tersebut merupakan satu “cashout exercise”. Malakoff mempunyai sebanyak 6 buah loji kuasa tempatan (power plants) yang telah siap dibina. Jadi kesimpulannya adalah IPO ini merupakan satu “defensive strategy” oleh Tan Sri Syed Mokhtar. Pengunaan strategi ini adalah amat membimbangkan. “If a well-connected crony like Syed Mokhtar is cashing out by listing Malakoff, what does it mean for normal, non-crony Malaysian businesses? Should they also be cashing out?”


Saya akan meneruskan perbahasan saya dengan menyentuh perkara ketiga dan terakhir, iaitu isu kawalan modal atau “capital controls”. Pada tahun 1998, pengawalan modal adalah satu-satunya strategi yang telah digunakan oleh Dr. Mahatir untuk mengurangkan padah jangkamasa pendek sewaktu Asian Financial Crisis.


Negara-negara yang tidak mengamalkan pengawalan modal semasa Asian Financial Crisis seperti Thailand, Indonesia, Taiwan, Korea Selatan “bit the bullet and came out stronger” dan sekarang lebih kukuh.


Dalam dunia pasaran modal, sekiranya seorang pelabur ingin keluar dari pasaran tersebut, Kerajaan Malaysia mempunyai kuasa untuk melambatkan keluaran tersebut dengan mengunakan “capital controls” tetapi ini perlu hanya boleh dilakukan semasa krisis ekonomi sahaja demi kepentingan pasaran modal.“Capital controls can only be used to manage outflows and reduce shock to the system.”


“Capital controls” patut disimpan sebagai satu option tetapi tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk memastikan urusniaga kroni diteguhkan seperti apa yang telah berlaku waktu Asian Financial Crisis.


Kawalan modal hanya boleh digunakan ketika krisis ketara di mana “hot money” keluar terlalu cepat. Mujurlah kerajaan Amerika Syarikat telahpun berhenti dengan “quantitative easing 1 and quantitative easing 2”, kerana selagi Amerika Syarikat mencetak wang, ekonomi dunia dijadikan lebih tidak stabil dan lebih “hot money” diwujudkan.


Inilah kehairanan dunia yang kita hidup di dalam sekarang. Satu dunia yang dikuasai oleh Goldman Sachs dan dilindungi oleh kerajaan Obama dan kuncu-kuncu mereka. Oleh kerana itu, kita perlu arif dalam isu pengawalan pasaran modal dan tidak tertipu dengan falsafah “neoliberal economics” yang gila mengejar wang tanpa apa-apa pertimbangan moral.


Mungkin pada ketika ini, kerajaan kita sedang berunding semeja dengan ahli politik neoliberal seperti Obama dan di sini, saya menyebut tentang isu Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA).


Sambil mencetak wang secara unilateral, Amerika Syarikat dengan muka lain menyeru kita supaya mengamalkan “free-trade” berdasarkan falsafah “neoliberal”. Dari segi pasaran modal, TPPA akan memaksa kami untuk tidak mengamalkan sebarang pengawalan modal“The TPPA will not allow capital controls”. Oleh itu, saya menyeru Dewan ini supaya menolak TPPA. Dr. Mahatir tidak akan tidur lena selagi rundingan TPPA tidak ditolak. Malangnya, TPPA seperti 1MDB disokong oleh pemain golf terkenal, iaitu Perdana Menteri Najib Razak.


Berita kini pula ialah soal Amerika Syarikat meminta satu syarat tentang manipulasi mata wang, atau “currency manipulation” dalam perjanjian TPPA. Currency manipulation bermakna negara kita tidak boleh mengamalkan “balance of trade” yang keterlaluan. Maknanya, “reserve” negara kita tidak boleh berada dalam tahap yang tinggi. Mengikut Amerika Syarikat, jika negara kita mempunyai reserve yang banyak, kita menjadi satu “currency manipulator”.


Inilah falsafah neoliberal yang Obama membawa ke pinggir negara kita, falsafah yang mengutuk orang yang jimat dan memuji orang yang meminjam duit berbilion-bilion. Oleh itu, jelaslah mengapa kerajaan pentadbiran Najib ini, yang berhutang berbilion-bilion, berkawan baik dengan Presiden Obama, ketua neoliberal dunia masa ini.


Di sini saya menggulungkan perbahasan saya dengan menyebut sekali lagi tiga perkara yang menunjukkan bahawa pentadbiran Najib tidak dapat membawa sebarang kemajuan kepada ekonomi kita dari segi pasaran modal. Pertama, pentadbiran Najib yang lemah atau “Najib’s weak governance” telah mengherat jatuh pasaran bon kita. Kedua, IPO setakat ini menunjukkan bahawa terdapat “severe lack of investor confidence” di negara Malaysia. Dan ketiga, TPPA yang berdasarkan falsafah neoliberal bertujuan menghalang kawalan pasaran modal. Saya berharap rakan-rakan dari Pakatan Rakyat dan BN menerima padangan saya dengan hati terbuka demi kepentingan rakyat Malaysia.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page