top of page
  • Writer's pictureYB Wong Chen

[PRESS STATEMENT] Pendapatan dan Perbelanjaan INVOKE Malaysia Sejak Ditubuhkan

Adam Rosly challenged YB Rafizi Ramli to disclose the accounts of INVOKE and NOW within 48 hours. Within hours of the challenge, Rafizi released the accounts of both and the following statement.

Note that Rafizi does not get a single sen of salary from INVOKE but he has in fact pumped into INVOKE RM787,049 of his Tabung Haji savings and proceeds by selling off his Amanah Saham Bumiputra shares.

Unlike Adam Rosly, Rafizi does not make any claim of having borrowed money from ah longs. My hope, and I am also sure the hope of millions of Malaysians, is to see more politicians like Rafizi Ramli who walks the talk of transparency and accountability.


5 Mei 2017

PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN INVOKE SEJAK DITUBUHKAN

Saya menghormati hak Saudara Adam Rosly yang membuat kenyataan menuntut INVOKE (dan juga NOW, atau National Oversight & Whistleblowers) untuk mendedahkan sumber pendapatan dan perbelanjaan. Walaupun saya berpendapat secara politik saya tidak wajar melayan karenah Saudara Adam Rosly yang telah pun direhatkan dari jawatannya di dalam KEADILAN dan sedang disiasat Lembaga Disiplin kerana kesnya, saya juga percaya seorang penjawat awam seperti saya perlu tangkas memberi jawapan dalam semua isu bersabit ketelusan.

Oleh yang demikian, saya sertakan penyata pendapatan dan perbelanjaan bagi INVOKE dan NOW seperti yang ditunjukkan di Lampiran A dan B.

Penyata tersebut perlu dibaca dengan berlatar belakangkan maklumat-maklumat berikut:

  1. INVOKE adalah sebuah syarikat berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan tertakluk kepada Akta Syarikat. Tahun kewangan INVOKE Solutions Sdn Bhd adalah bagi tempoh berakhir 31 Disember 2017. Laporan kewangan yang telah diaudit perlu difailkan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut undang-undang. Penyata kewangan INVOKE hanya boleh diaudit selepas 31 Disember 2017 dan selepas itu, orang ramai boleh menyemak kedudukan kewangan INVOKE dari semasa ke semasa mengikut carian di SSM.

  2. NOW adalah sebuah syarikat berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan tertakluk kepada Akta Syarikat. Tahun kewangan Oversight and Whistleblowers Sdn Bhd adalah bagi tempoh berakhir 31 Disember 2017. Laporan kewangan bagi tahun kewangan 31 Disember 2015 yang telah diaudit dan difailkan dengan SSM mengikut undang-undang disertakan di dalam Lampiran B. Laporan kewangan bagi tahun kewangan 31 Disember 2016 sedang disediakan dan diaudit.

Dikeluarkan oleh: RAFIZI RAMLI Bagi pihak INVOKEComments


Commenting has been turned off.
bottom of page